Loading

Войнишкият паметник в село Сирищник

Пространството около войнишкия паметник в Сирищник е прилично подредено, но надписите не са в добро състояние. А жалко! Защото те и до днес пазят спомена за погиналите храбреци не само от Сирищник, но също и от Светля, Костуринци, Долна Мелна. Тях вече ги няма. Нима ще допуснем да загине и славата на подвига им? Народе????

Анани Ананиев

 

Именник

на загиналите от с. Сирищник през войните 1912 – 1918 г. и 1941-1945 г.

ИМЕ И ЧИН

ВОЙСКОВА ЧАСТ

ДАТА НА СМЪРТТА

МЯСТО НА СМЪРТТА

ЗАГИНАЛИ ВЪВ ВОЙНИТЕ 1912-1913 г.

ред. Мито(?)

Тошев Манов(?)

7 с.с. арт. полк

22.04.1913

ред. Стоимен

Мартов Новков

13 пех. полк,

3 рота

02.07.1913

Горна Джумая

ефр. Ефтим

Димитров Грозданов

14 пех. полк

17.06.1913

р. Злетовска

ЗАГИНАЛИ В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 

поручик Милан

Тасев Божилов

24.04.1916

вр. Чеган

мл. подоф. Стоян

Георев

26 пех. полк

22.06.1916

кота 1255

(?) Алексо

Младенов(?)

6 полк

Св. Архангел(?)

ефр. Ефтив

Тренчов

16.12.1916

Добруджа

ст. подоф. Георги

Стоичков

53 пех. полк,

2 к. рота

09.1918

Добро поле

ред. Кирил

Томанов

84 пех. полк,

10 рота

12.09.1918

София

ст. подоф.(?) Стефан

Димитров

53 пех. полк,

8 рота

09.1918

Добро поле

(?) Анани

Димитров Лукарски

26 пех. полк,

1 рота

Демир Хисар

(?) Григор

Ангелов

26 пех. полк,

4 рота

София

(?) Кирил

Савов Лукарски

71 пех. полк,

3 рота

22.04.1918

с. Хаджи гьол,

Добруджа

(?) Асен

Димитров Грозданов

53 пех. полк,

15 рота

13.12.1917

София

ред. Никола

Янев Лазаров

26 пех. полк,

1 рота

05.11.1915

Зебенци

мл. подоф. Методи

Алексов Лукарски

26 пех. полк,

14 рота

06.11.1915

Зебенци

ЗАГИНАЛИ ВЪВ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 

подоф. Тодор

Йорданов Павлов

59 пех. полк

13.03.1945

Унгария

подоф. Аспарух

Евтимов Павлов

13 пех. полк

24.04.1945

Будаковец

 

Източник: http://levski.egalnitza.com/index.php?option=com_content&view=article&id=166:2011-02-22-20-28-15&catid=15&Itemid=23