Loading

Новото ръководство положи клетва

Клетва положиха новоизбраните старейшини и новият стар управник Васил Станимиров. Заседанието бе открито и ръководено от най-възрастния общински съветник Венцислав Тодоров. Председателят на ОИК г-н Любомир Илчов прочете решението на комисията, с което се обявява за избран за кмет на Ковачевци Васил Станимиров с 947 гласа. Новоизбраните 11 общински съветници и кметът положиха клетва и подписаха своите клетвени листове.

След таен вот , с 6 гласа, за председател на общинския съвет бе избран Венцислав Тодоров. Кметът Васил Станимиров благодари на всички, които са упражнили правото си на глас в проведените местни избори и изрази готовност за ползотворна работа с общинския съвет в името и за благото на хората.

Източник: http://www.iPernik.com/