Loading

Общинска избирателна комисия Ковачевци

Име на фирма: 
ОИК Ковачевци

РЕШЕНИЕ
№ 264-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ковачевци, област Перник, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

 

Постъпило е предложение от кмета на община Ковачевци, област Перник, от 12.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-243 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 10.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Ковачевци.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ковачевци, област Перник, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Любен Петров Илчов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Вера Кирилова Ненкова

 

СЕКРЕТАР:

Кирил Станимиров Йорданов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Боян Симеонов Лазов

 

 

Людмил Николов Тасков

 

 

Вероника Бойкова Христова

 

 

Аделина Иванова Миланова

 

 

Ива Асенова Стоянова

 

 

Александър Малинов Вергинов

 

 

Александър Василев Божков

 

 

Николай Любомиров Николов

 

 

Мария Владимирова Велинова

 

 

Людмила Георгиева Миленова

 

 

Марияна Методиева Миленова

 

 

Милена Василева Найденова

 

 

Александър Драгомиров Тодоров

 

 

Анелия Кирилова Илиева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 03:30 часа

 

Адрес: 
с. Ковачевци 2450 Общината
Web site: 
http://www.cik.bg/
Телефон: 
0898704559
Е-mail: