Loading

Ранинско църкве - село Чепино

Почти няма данни за Ранинско църкве, освен че се предполага че е около 16 ти век.