Loading

Общинските съветници в Ковачевци си намалиха заплатите с 20%.

На последното заседание местните законотворци приеха промени в правилника за организация и дейността на минипарламента, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Измененията  са съобразени с измененията в Закона за местното самоуправление и местната администрация, с които се намалява прагът на възнагражденията на общинските съветници и на представителите на общински съвети. Съгласно тези промени общият размер на възнаграждението на общински съветник за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.  Така съветниците вече ще получават по 180 лева вместо 250. Председателят на Общинския съвет Венцислав Тодоров пък получава още от началото на мандата 70% от кметската заплата вместо максимално допустимите 90%.

„Нямаме предвидени намаления за отсъствия от заседания, защото много рядко и то винаги по уважителни причини отсъства някой съветник от заседание“, каза Венцислав Тодоров. Общинските съветници в най-малката община на Пернишка област са 11.

източник:mirogled.com