Loading

ЧЕЗ планира прекъсвания на тока в община Ковачевци за периода 31.08-04.09

КОВАЧЕВЦИ, общ. Ковачевци     31.08.2015     09:45 - 15:45    

ПАДИНЕ, КОВАЧЕВЦИ, общ. Ковачевци, КОСАЧА, МУРЕНО, СМИРОВ ДОЛ, ДИВЛЯ, ЛОБОШ, ГОРНА ВРАБЧА, ЧЕПИНО, СЛАТИНО, общ. Ковачевци, ДОЛНА СЕКИРНА, ГОРНА ГЛОГОВИЦА, КАЛОТИНЦИ, СИРИЩНИК, ДОЛНА ВРАБЧА, СВЕТЛЯ, РАДИБОШ, ГАБРОВДОЛ, ЕЛОВДОЛ, КАЛИЩЕ, РАКИЛОВЦИ     31.08.2015     15:45 - 16:30    

ПАДИНЕ, КОВАЧЕВЦИ, общ. Ковачевци, КОСАЧА, МУРЕНО, СМИРОВ ДОЛ, ДИВЛЯ, ЛОБОШ, ГОРНА ВРАБЧА, ЧЕПИНО, СЛАТИНО, общ. Ковачевци, ДОЛНА СЕКИРНА, ГОРНА ГЛОГОВИЦА, КАЛОТИНЦИ,

31.08.2015 09:15 - 09:45

 

 

ИЗТОЧНИК:ЧЕЗ

Снимки

kovachevci