Loading

Егълница още малко факти

Село Егълница заема източния край на община Ковачевци. То е разположено от двете страни на шосето Радомир - Калище - Земен. На около 700 м от центъра на селото се намира жп спирка на линията София - Кюстендил. Има под 300 жители

От археологически материали, разкрити в района, може да се съди, че тук е имало живот от ранно време. Регистрирани са антични селища и некропол в местностите Селище и Шундула. Тук има останки от калдъръмен път. В близост да него, в м.Беледжа, е намерен кръст, издялан върху голям камък. Само на около 300 м от него съществува стар кладенец с постоянна вода. В м.Влашките са разкрити глинени тръби от водопровод, вероятно свързани със селището в м.Шундула. Намерена е колективна находка от монети.

Наименованието на населеното място се свързва с Византийската империя. По исторически данни поради близостта си с Егея селото е именувано на Егеница.

Името на с.Егълница се среща в списъците на джелепкешаните от 1576 г. Основният поминък в миналото са били земеделието и скотовъдството. По време та Османското робство селището е било известно като Индикьой, което на български означава старинно селище.

В с.Егълница е роден Ангел Беловски, който заедно с майстор Миленко от с.Блатешница, Радомирско, взема участие във възстановяването на Рилския манастир около 1815 г. Училище в с.Егълница има от 1847 г.