Loading

Къщи на занаятите ще бъдат изградени в Лобош

Целта е в населеното място да бъде обособен Етвографски център.

Проектът е на стойност около 350 000 лв., а общината ще кандидатства с него пред Министерството на земеделието. Идеята е да бъдат изградени в Лобош Чорбаджийска къща, къща по дърводелство, тъкачество, ковачница и воденица. Ще бъде наредена и екстериорна експозиция на каруци, оръдия на труда и занаятчийски инструменти.

Къщите на занаятите ще допълнят Хлебната къща, която се прави в момента в Лобош по съвместен проект на Ковачевци и сръбския Лесковац. Тя ще се помещава в бивша фурна, която предстои да бъде реставрирана. Хлябът пък ще се пече на пещ.

30 274,11 евро ще отидат за градежа на хлебната къща в Лобош.

 

източник:mirogled.com

kovachevci