Loading

Два центъра от семеен тип за настаняване на възрастни хора с деменция отварят врати в ковачевското село Сирищник

Социалното заведение е единствентото по рода си на територията на областите Перник и Кюстендил.
В центровете ще могат да бъдат настанени 25 човека. Едно от изискванията е заболяването да бъде доказано с експертно решение от ТЕЛК или протокол от специализирана лекарска комисия.
Назначих временен управител, който да извърши регистрацията, предстои да бъде назначен персонал и реално от 22 октомври можем да започнем да настаняваме хора. Няма да има ограничение за местоживеенето им. Ще бъдат приемани възрастни хора от цялата страна, ако отговарят на изискванията, обясни кметът на община Ковачевци Васил Станимиров.
Центровете са разположени в ремонтирана сграда, която отговаря на необходимите за целта изисквания. Те са с делегиран държавен бюджет, а насочването към тях ще се извършва от социалната служба в Радомир. С разкриването на центровете се създават и 20 постоянни работни места.

източник:градски вестник