Loading

Обслужването на граждани в община Ковачевци ще бъде подобрено

11.jpg

За целта служителите от администрацията ще преминат редица обучения. В обученията участват 137 души.
Проектът „Компетентност и ефективност – обучение на служителите в Община Ковечвци” ще се реализира в продължение на 9 месеца. Той е по програма „Административен капацитет” и е на стойност от 68 551,50 лв. Приоритет на проекта е администрацията да стане по-компетентна и ефективна.
„Предвидено е служителите да преминат специално обучение за комплексно административно обслужване. Освен това ще се запознаят с управлението на знанията в администрацията, с това как се прави кариерно развитие чрез мотивация и оценка на персонала и с това как се привличат инвестиции в общината”, обясни кметът на Ковачевци Васил Станимиров.

Целта на проекта е служителите в общината да осъзнаят необходимостта от лично ангажиране и идентифициране с проблемите на гражданите. Освен това от общинарите се очаква да придобият умения затова как да поддържат връзка с организациите на гражданското общество, как да следят и отразяват в общински политики най-наболелите социални и икономически въпроси на общината.

 

mirogled.com

kovachevci